tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Someone who can wear any piece of clothing/items and pull it off.
Dayum that girl can wapio!
viết bởi SwaggerKing 03 Tháng ba, 2011