Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
An older male who punches things in anger and doesn't feel it.
Man, Clint Eastwood has war hands in Gran Torino.
viết bởi Snerrak 11 Tháng mười hai, 2010
0 0