tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Synonym for everything epic.
I wouldnt mind if she gave me a warblurr.
viết bởi mel/jon/tara 20 Tháng mười, 2010