tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
whale size vagina
you have a warlen.
viết bởi iwanttogofast2 09 Tháng mười một, 2010