tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
What Charlie Sheen claimed to be on his hit Cooking show Winning Recipes.
Charlie Sheen: I am a Warlock Vatican Assasin
Entire World: HAHHAHAHAHAHAHAHAHAHA, Retard
viết bởi Roger David Micheal Daniels 18 Tháng ba, 2011