tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Top Starcraft player.
I don't want to bother playing starcraft cause Warlock-x will kick my ass.
viết bởi Matt 06 Tháng sáu, 2003