Top Definition
The opposite of saying "cool beans". Means the same thing, its just for people who dont like their beans cold.
Person 1: Dude i just got a new dog!
Person 2: Warm Beans!
Person 1: You mean cool beans?
Person2: Nope, i dont like my beans cold.
viết bởi Mr. Prezident_001 11 Tháng một, 2010
The antonym of the expression 'Cool Beans'. Use to express something completely uncool, something lame, or to be used as an insult.
Chris: "Hey, man, I killed your parents."
Bruce: "What the hell, man? That's warm beans!"
Chris: "They were just being warm beans, you know?"
Bruce: "Man, you're so warm beans!"
viết bởi urban_seal 02 Tháng sáu, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×