tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The opposite of cool beans
"I can go to the movies tonight!"
"Cool beans!"
"Ugh I can't go..."
"Warm cantaloupes"
viết bởi saraheebsss 08 Tháng sáu, 2009