Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Similar to a hot carl, but instead of just being shit on, the shit is squeezed through a lifesavers mint.
The warm deano he got looked like shit spaghetti.
viết bởi klug 05 Tháng một, 2006
0 1

Words related to Warm Deano:

carl deano hot hot carl lifesavers shit spaghetti warm