tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Hot woman, attractive girl.
"After work I'm gonna hit up some warm females" - Case
"Hey dude I can't hang out because I'm talking to some warm females." - Dean
viết bởi Darryl Milton Jasper CG 06 Tháng mười hai, 2011