tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The best day of my life was when my girlfriend let me have a warm finish.
viết bởi player123456 13 Tháng bảy, 2009