tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Slang for Fists, used when describing punching or hitting
I'm going to give that guy a couple of warm hams if he don't shut up!
viết bởi Robin Higgins 20 Tháng chín, 2007