Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Where you put your hands under his her crotch to warm them in a cold environment
Dude, stop warming your hands under her laptop, it looks awkward.
viết bởi DesertofSong 12 Tháng một, 2011
0 1