tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Being without warmness.
It was a really warmless day today.
viết bởi Warmless person 12 Tháng chín, 2011