Top Definition
1. Anything that keeps you warm, such as a jacket, a fire, or a blanket.

2. Something that makes you feel warm on the INSIDE, like a fwend!
1. I heard it's going to be 56 degrees today! Better put on my snuggliest warmy.

2. Dale is my best warmy.
viết bởi Ultra Warmy 07 Tháng mười một, 2009
When you have a nice cuddle to warm someone up
I want to have some warmies as I feel cold in the morning
viết bởi eightftgoose 10 Tháng bảy, 2008
The processes running on my phone (HTC-Inspure) cause the device to warm up.
Thereby pressing the device up to my junk, i get a warmy
viết bởi dmoney01236 07 Tháng ba, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×