A term used by Telford Boys to describe anyone originating from the Hackney area of London.
"Yo nigga look at that guy from Hackney"
"Yeah blud i see dat fool, what a wasteman"
viết bởi Bob Joyce 30 Tháng tư, 2008
Someone who is a waste in every respect, a waste of space, waste of time, waste of effort etc etc.
1) Rikesh was late to his lecture so rikesh is a wasteman.
2) Rikesh had to meet mukesh but instead he took his bentley to te car wash. So rikesh is a wasteman.
viết bởi Ustadji 13 Tháng ba, 2008
A phrase commonly used by Telford Boys to describe anyone originating from the Hackney area of London
Man that guys from Hackney, what a wasteman!
viết bởi Bob Joyce 29 Tháng tư, 2008
some one who is a fassy 'ole, a gay
usually used in this sentence
'i slew waste man!'
viết bởi Raw 11 Tháng tư, 2005
A wasteman is a gay man who likes the waste of another bloke
that jon is a wasteman
viết bởi bossboy 13 Tháng ba, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×