tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Watatank coming from the two words water and tank...describes that someone has a big head.
Man..that man gots a big ole' watatank.
viết bởi Big Wody 18 Tháng hai, 2005