tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
See Whataburger.

The Brown communities term for Whataburger.
Shi, man. I'm Starvin.' Let's get some Waterburger.
viết bởi Joe 30 Tháng năm, 2004