tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
verb: to make a loud terrible smelling fart
Hey man don't go in there I just waveled.
viết bởi dick mclonghuge 13 Tháng ba, 2013