tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A solemn greeting
With a Waving hallow the puritan addressed the crowd.
viết bởi Hercolena Oliver 28 Tháng năm, 2010