tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
love directed towards an inanimate object
She's wavlato for her new car.
viết bởi Shades 01 Tháng một, 2002