tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Puppet character from The Late, Late Show with Craig Ferguson
Wavy, the waving crocodile
viết bởi Chunks10 23 Tháng bảy, 2010