tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
See "Spank The Monkey"
Tito had to split...After lunch is his normal time to wax the tractor.
viết bởi Chux 09 Tháng mười hai, 2003