tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The Way, The Truth, The Light,
Jesus said I am the Way, The Truth & The Light. No man shall enter the Kingdom but thru me.
viết bởi ProPhetic1 15 Tháng chín, 2004