tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A word of Kid Cudi's meaning woah that's surprising/cool but not used energetically
Wayuh Happy Birthday.
viết bởi ARRROY 07 Tháng mười một, 2010