tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Wce
its like wcw ( woman crush wednesday ) but eternity
omg shes my wcw
oh i see how it is
no but you're my wce
viết bởi IknowThing69 27 Tháng mười một, 2013