Top Definition
*To be cool wit sumbody.
**To feel good or to feel aight(speaking for a group)
*Person 1- "Wats up wit u n Nikki, bruh?"
Person 2- "Uh, I dont know. We gucci."

**Person 1- "Wudup yall?"
Person 2- "Nuthin much. We gucci."
viết bởi Ay_Bay_Bay 11 Tháng bảy, 2009
we good or lookin' fresh
bob "man we lookin' so good for da party"
jon " yah man we gucci"
viết bởi We Gucci 13 Tháng ba, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×