tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
first line of a Rick Roll!
We're no strangers to love you know the rules and so do I

YOU GOT RICK ROLLED!
viết bởi NHRHS2010 20 Tháng bảy, 2011