tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Anything you want it 2 be.
Oi, Steven give me that weaven or i'll break your weaven.
viết bởi Xtreme 09 Tháng năm, 2005