tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
someone who wears weave.
Oh girl! i love your tracks! Now you're a weavy like me!
viết bởi ayobee 11 Tháng bảy, 2011