Top Definition
The process of or looking back on an episode of extreme drunken behavior. Drunken antics leading to short term memory loss, crazy drunken dancing and waking up next to seabiscuit.
"Man you got totally weazeled last night"

"Whoa! What a weazel of a night!"

"err I got so weazeled last night, I can't remember anything... why am I sleeping next to seabiscuit?"

"I'm getting weazeled tonight"

"Man, I got so weazeled last weekend, I woke up next to a giraffe"

"I'm far too weazeled to drive"
viết bởi Chris, Luke and Costa + Shaun and Mitch 26 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×