Top Definition
When someone looks better in online photos then they do in person.
John - Hey dude, did you hang out with that girl Katie from Facebook?

Mike - Yea but I regret it, it was all web glow. She's really only a 4.
viết bởi Deagle622 05 Tháng hai, 2013
a60 year old man who is horny as fuck and hits on 10-14 year old girls/boys over the internet.
That girl lashisha was a fucked up web glow, man.i was almsot raped.
viết bởi #FUCKTEMA 18 Tháng ba, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×