Top Definition
Someone who posts profile pictures of them selves that have angles (angles where they actually look good) an do this continuously.
My friend is such a bad webadouche she only seems to take pictures on her left side all the time.
viết bởi BrandenForever 14 Tháng một, 2010
Someone who takes pictures of themselves from a particular angle, giving you a false representation of what they actually look like face-to-face.
Someone with angles. (Only looks good from one angle)
My friend only takes mug shots so you can't see how fat she is. She's such a webadouche.
viết bởi Sadorae 09 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×