tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Only a true man shaves his webbles.
Rob: Do you know how much that itches?..i hear.
Devon: You hear?
viết bởi Mister D 23 Tháng mười một, 2004