Top Definition
When one comes/jizzes/ejaculates during a webcam session.
Dude! I webcame when Katie showed me her hugeass tits last night!
#webcam #jizz #ejaculate #come #came
viết bởi lil'Dizz 02 Tháng hai, 2009
Jizzing from looking at porn on the internet
Joe: YO he totally webcame during computer class!!!
Bob: FORSRSLY!?!?!
Joe: YAFORSRSLY!!
#jizz #cum #dick #cock #porn #internet #looking
viết bởi ekithse 10 Tháng một, 2010
to get off on a webcam
damn, she just webcame
#webcam #web #cam #web cam #web came
viết bởi J Z 25 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×