tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Older Ice Age version of Weebl's enemy Wee Bull.
DAMN YOU WEE MAMMOTH!
viết bởi Flecon34 27 Tháng hai, 2012