tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
2.
Websites, webby's etc
1. What's the weeby again?
viết bởi Dr Pepper Emo Child 13 Tháng ba, 2005
 
1.
A Naruto headband protector.
Dude! I'm going to wear my Weeby to school tomorrow.
viết bởi Jessiebubble 07 Tháng mười hai, 2011