tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Someone's gay male life partner.
I bet that asshole homophobe Steve secretly has a weiner wife.
viết bởi marble_player 25 Tháng hai, 2011