tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Being both weird and emo at the same time.
trang is weirmo when she asks jerry what he thinks about taking chances.
viết bởi jp_- 21 Tháng ba, 2008

Words related to Weirmo

emo weird asks chances emotional questions same weirdo
 
2.
Being both weird and emo at the same time.
trang is weirmo when she asks jerry what he thinks about taking chances.
viết bởi jp_- 10 Tháng năm, 2008