tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The art of making money without seemingly doing anything at all.
Damn that bitch is welfare Ballin!
viết bởi Chris the Wordsmith 03 Tháng hai, 2011