tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
The proper way to pronounce water if you are from Southern Pennsylvania.
Hand me a glass of werter.
viết bởi Themountaingirl 23 Tháng hai, 2009