tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
A town next to French Lick, which is in Southern Indiana
Man1: Where is West Baden?
Man2: Next to French lick.
Passerby: Ha! French Lick
viết bởi thornapplepetersen 05 Tháng ba, 2011