tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Little Asia
-asian ppl
-asian eateries
-super smart ass people
-AWESOME!
I wish i lived in westmead
viết bởi lol-e. 23 Tháng mười một, 2010