tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Wha'f
Contraction for what if?
Wha'f you had a million dollars?
viết bởi Namahagetecno 10 Tháng bảy, 2008

Words related to Wha'f

abbreviation contraction if what word
 
2.
Shortened version of "What if"?
Whaf we do this?
viết bởi sbedwell 29 Tháng mười một, 2010