tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
An extremely fat woman's gunt.
Check out that fat chicks whale tongue....its hanging down to her knees....friggin nasty
viết bởi Hak44 24 Tháng tám, 2009

Words related to Whale tongue

fat flab gunt tongue whale