tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A girl who is large, and slut.
Vicky is such a whalestitute
viết bởi ckbrd 10 Tháng bảy, 2012