tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A censored version of What the Fu**.
Ryan: "F*** you, you piece of shit."
Garuna: "What the fuzz! I am going to murder you."
viết bởi Garuna 02 Tháng hai, 2009

Words related to What the fuzz

f fk fuck fuz fzu what the fuck wt wtf