tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
an intro like hello. How are you, what u doing
john. safe, what ya saying
Jason. Nothing man, just chilling
viết bởi Darknox 05 Tháng sáu, 2003
 
2.
A mostly annoying phrase used to greet a person.
Guy1:"What ya sayin!"
Guy2:"Shut up"
viết bởi Banj 20 Tháng mười hai, 2004