tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Hi Scott, nice to see you. I haven't seen you in a long time.
viết bởi Jubilation T. Cornpone 29 Tháng một, 2004

Words related to WhatIDoAtTCNJ

scott shelton