tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
A derogatory term used towards someone who is acting in a butt-ish type manner.
My dad took away the computer, whatabut
viết bởi valkyrs 09 Tháng bảy, 2012